"האזנה חוזרת לאותם סיפורים היא פעילות שבכוחה לתרום לפיתוח הארגון המילולי"