סיכום

> זיטס בפרק זה עמדנו על דרכים שונות לפיתוחה ולהעשרתה של השפה הדבורה ושל טיפוח ניצני אוריינות אצל הילד בגיל הרך . מתוך הפרק עולה , כי ישנם הבדלים אישיים בכמות התקשורת של הורים וגננות עם ילדים ובאיכותה . הבדלים אלה נובעים מהבדלים באישיותם של מבוגרים , במיצב החברתי שלהם ובתפיסות התרבותיות השונות לגבי מקומו של הילד במשפחה ובחברה וחשיבות השיחה אתו . מחקרים רבים מצביעים על חשיבות התקשורת הבינאישית בין הילד והמבוגר , ובכלל זה ההיענות של המבוגר לאופני התקשורת השונים של הילד . ראינו , כי חשוב שהמבוגר יגיב לנושאי השיחה שהילד יוזם על מנת לעורר בילד הנעה גבוהה לבטא את עצמו . בגיל הרך , כאשר הילד נמצא בעיקר בחיק משפחתו , יש חשיבות רבה לאסטרטגיות התקשורת של ההורים . מסתבר , שהורים המגיבים לתקשורת הלא מילולית והמילולית של פעוטות , מעודדים אותם לשמור ואף להרחיב את התקשורת הן בזמן ההתרחשות של המפגשים והן בהמשך התפתחותם . גם כאשר ילדים נמצאים במסגרות חינוכיות , יש עדיין תפקיד נכבד להורים בהעשרת השפה של ילדיהם . יחד עם זאת יש בכוחם של המחנכים , השוהים עם הילדים שעות מרובות , להשפיע במידה ניכרת על פיתוח ה...  אל הספר
מכון מופ"ת