פיתוח ניצני אוריינות בגן הילדים

ג < יתגח לילגי אוריינו ת גגן גזילליס השפה הדבורה והשפה הכתובה מהוות שתי אופנויות שפה הכרוכות זו בזו . ילדים הגדלים בבתים שבהם מצויים חומרים כתובים , וההורים הם מודל של אהבה לקריאה - פוגשים מגיל צעיר בעולם האורייני ואף מגלים בו עניין . בעבר חשבו , שילדים מתחילים לקרוא רק עם כניסתם לבית הספר , ולכן לא הרבו לחקור את נושא הקריאה בגיל צעיר יותר . כיום ידוע לנו , שילדים פוגשים את המילה הכתובה כבר מגיל צעיר ומפתחים ידע רב אודותיה . תינוקות החשופים לספרים לומדים כבר בהיותם בני שנה וחצי עד שנתיים להפוך את דפי הספר ולהתבונן בתמונות מצדן הנכון . הס ערים לשלטים ברחובות ואף מנסים "לעשות כאילו" הם קוראים ( לוין , ; 1992 קורת , . ( 1999 בתחום ניצני הקריאה ידוע , שילדים בני שלוש וארבע כבר מתחילים לזהות את אותיות שמם . ילדים בני חמש כבר יזהו את האותיות של שמות חבריהם ושל בני משפחתם . גם בתחום ניצני הכתיבה קיימת התפתחות רבה אצל ילדים עוד בטרם כניסתם לבית הספר . ילדים בני שנתיים ושלוש מנסים "לצייר" אותיות כאילו הם כותבים . לוין , אמסטרדמר וקורת ( 1997 ) מתארות במאמרו את השלבים השונים שילדים עוברים , החל ...  אל הספר
מכון מופ"ת