שיחות בגן הילדים

שיחות גגן היללי 0 הגננת יכולה לתרום תרומה רבה להתפתחות הילד בכל תחום על ידי "התערבות משתתפת ופעילה" כלשונו של גדעון לוין . ( 1998 , 1987 ) היא מתווכת לילד מושגים , דרכי התנהגות , וצורות ביטוי לשוניות . על ידי כך שהגננת מדברת במשפטים מורחבים ובאוצר מילים עשיר ומגוון היא משמשת דוגמה טובה להתנהגות מילולית . יחד עם זאת , בשעה שהיא נותנת הזדמנות לילדים להביע את עצמם בעת שיחה קבוצתית או במסגרת מצומצמת היא מקנה לילדים כישורי הבעה והקשבה . זאת ועוד , דרך השיחה עם ילדים יכולות הגננות להקנות להם גם הרגלי שיחה כמו שמירה על תור דיבור , היצמדות לנושאי שיחה לאורך זמן , התייחסות לדוברים שלפניהם וכדומה . כיצד היא תעשה זאת ? לוין , 1998 ) עמ' ( 390 כותב ! "ברגע שהמילה המדוברת אליו [ אל הילד ] משתלבת במעשיו , בהתעניינויותיו , בפעילותו , בסקרנותו ובשאלותיו החושפות תגליות ותשובות - ההאזנה תהיה פעילה ויעילה . " כלומר , הגננת צריכה להיות קשובה להתעניינויות של הילדים עצמם ולדברים המסקרנים אותם , ובדרך זו השיחה תהיה פורייה . דיאלוגים המתרחשים בין הילדים בינם לבין עצמם וכן בינם לבין מחנכים יכולים לתרום רבות לא...  אל הספר
מכון מופ"ת