פרק 10 טיפוח שפה של ילדים והעשרתה

ג $ רק 0 ו טיג $ גח ש $ ח של ילליס וחעשרתח מהפרקים הקודמים למדנו , כי שני מנגנונים חשובים מעורבים בתהליכי התפתחות השפה ן מצד אחד , הילד מגיח אל העולם כשהוא מצויד במבנים נוירולוגיים ובמערכת של ידע לשוני מולד אשר ינחו אותו בשלבים שיעבור ברכישת שפה אחת או יותר ; מצד שני , ההתפתחות הקוגניטיבית שלו וההתפתחות החברתית-רגשית ישפיעו רבות על התהליכים שיעבור בעת רכישת השפה . להורים ולאנשים משמעותיים אחרים לילד וכן למסגרות החינוכיות שבהן הוא נמצא ( כגון מעון וגן ) יש השפעה מכרעת על ההתפתחות הקוגניטיבית , החברתית והלשונית שלו . המבוגרים שבסביבת הילד הם מקור חשוב הן לחשיפת העולם המיידי והן להרחבת הידע שמעבר ל"כאן ועכשיו" של חייו . הסביבה החינוכית הקרובה משמשת כלי מתווך בין עולם האנשים , התופעות והאירועים לבין הילד . בעזרתה נרכשת השפה ומועשרת , אם באופן אקראי ואם על ידי תקשורת מכוונת . בפרק הנוכחי ננסה להרחיב את הידע ואת ההבנה לגבי הדרכים שבאמצעותן יכולה הסביבה לתרום להתפתחותה הטובה של שפת הילדים . טטרות ה $ רק  אל הספר
מכון מופ"ת