סיכום

> זיטנז בפרק זה ציינו דרכים שונות לאיתור קשיים ולהערכה של שפה במקרים של איחור או עיכוב משמעותי ברכישתה . לכלים אלה יש חשיבות גם לשם ביצוע מחקרים וקידום הידע בנושא רכישת שפה בכלל ורכישת העברית בפרט . הערכת שפה של ילדים היא פעולה מורכבת , ולכן אין אנו מתבססים על אמצעי בדיקה אחד , אלא משלבים כמה כלים , כב דיווח של ההורים , ניתוח דגם שפה טבעית והעברת מבחן מובנה . חשוב להעריך הן את יכולת ההבנה הלשונית והן את יכולת ההבעה של הילד . שימוש בכלים מקצועיים ייעשה על ידי אנשי מקצוע ( קלינאי-תקשורת ) שלהם ניסיון רב בבדיקה ובטיפול בילדים בעלי איחור שפה ותקשורת . כאשר מעריכים ילדים , חשוב להימנע מתיועם . עיקר שאיפתנו היא לתאר את היכולות הלשוניות השונות של הילד , את דרכי התקשורת שהוא מעדיף ואת ההקשרים המסייעים לו לבטא את עצמו באופן מילולי . בשלושת העשורים האחרונים פותחו כלים שונים להערכת יכולות השפה עבור ילדים דוברי עברית מגיל שנה עד שש שנים . עדיין חסרים כלים להערכה מקיפה בעברית , בעיקר בתחומי הסמנטיקה והפרגמטיקה . כמו כן יש צורך לבנות כלי הערכה שיענו לצורכי בדיקה של אוכלוסיות גדולות ומגוונות אשר מאפי...  אל הספר
מכון מופ"ת