טבלה מספר ‭:9.1‬ התפתחות היכולת להגות עיצורים בעברית (לביא, ‭(1978‬