הערכת יכולת ההיגוי של ילדים

הערגת יגולת החיגר של ילדיס ילדים עד גיל שלוש מרבים לשבש את המילים שהם אומרים . פעולת הפקת הדיבור היא פעולה מורכבת מאוד ומערבת קואורדינציה חושית-תנועתית גבוהה של אזור הפה . מסתבר , כי בעת הדיבור אנו משנים את מצב איברי הדיבור כ20- פעם בשנייה , מה שמעיד על צורך בשליטה עצבית-שרירית מרובה . כפי שראינו בפרק 4 ובפרק 5 בתיאור התקופה החד-מילית והרב-מילית , ילדים מרבים להשתמש בחלקי מילים וכן להשמיט ולהחליף צלילים ( הגאים . ( כך למשל הם יכולים להגיד "כדו" במקום " כדור '' ו"לפוף' במקום '' מלפפון . " עד גיל שלוש יכול דיבורם של ילדים להכיל 50 % ואף יותר מילים משובשות באופן הגייתן ( ביצוען ) מסך כל המילים שהם אומרים . אולם לאחר יום הולדתם השלישי ילדים מצליחים לדבר כך שרוב דיבורם ( 80 % -75 % ) יהיה מובן . גם בגיל זה עדיין יהיו מילים משובשות כגון : "פסגטי" במקום " ספגטי , " "קלבת שבת '' במקום '' קבלת שבת '' , '' טרטור '' במקום '' טרקטור . '' במיוחד יופיעו השיבושים במילים ארוכות ובעיצורים ללא תנועה אחריהם " ) דלי" יהפוך ל"לי , " "קומקום" יהפוך ל"קוקום . ( " כמו כן , בין גיל שלוש לגיל שש עדיין משבשים יל...  אל הספר
מכון מופ"ת