הערכת יכולות השפה (הבעה והבנה מילולית) של ילדים

הערכת י גולות הש פה ( הגעה והגנה טילולית ) של ילדיס ? הגננת יכולה להעריך את רמת השפה ורמת התקשורת של הילדים במספר תחומים ( א ) אוצר המילים של ילדים בני שלוש הוא בין 700 ל , 1 , 000- והוא גדול דיו כדי לאפשר להם גיוון בשמות עצם , בפעלים , בתארים ואף במילות יחס מסוימות . הגננת יכולה לשים לב , למשל , אם הילד משתמש בפועל אחד לבטא רעיונות שונים , כגון י " עשיתי עם הפאזל" ( במקום '' הרכבתי , ( " "עשיתי עם הנעלים '' ( במקום "נעלתי , ( " " עשיתי עם הבצק" ( במקום '' לשתי . ( " כמו כן היא יכולה לשים לב , אס השימוש של הילד בשמות עצם מראה על הרחבת יתר או צמצום יתר . למשל , ילד בן שלוש שמשתמש במילה 'אוטו" לכנות כלי תחבורה שונים במהותם , מראה הרחבת יתר של המושג , בשעה שילדים בני גילו כבר רכשו מילים , כגון 1 משאית , מכונית , אופנוע , אופניים ; וכמוהו גם ילד בגיל זה המכנה חיות שונות בשם "כלב , '' ולא משתמש במילים כגון ו סוס , חתול , אריה ופיל . לעומתו ילד הסבור שהשם עופר הוא של הדוד שלו בלבד , ולא יכול להינתן לאנשים אחרים מבטא צמצום יתר של מושג . ( ב ) עד גיל שלוש ילדים דוברי עברית רוכשים את יסודות הדק...  אל הספר
מכון מופ"ת