איתור קשיים בשפה, בתקשורת ובדיבור על ידי הגננת

איתור קשייגז גשג $ ה , גתקשגרת גגליגגי על ילי הגגגת בתת-פרק זה נתאר התנהגויות לשוניות של ילדים שהגננת יכולה להתרשם מהן ולהשתמש בהן לשם איתור קושי התפתחותי לשוני אצל ילדים . ninJ 'xo באילו התנהגויות של ילדים יכולה , לדעתכן , גננת להתמקד על מנת ל \ 0 זרקשיי שפה , דיבור ותקשורת של ילדים בני שלוש עד שש שנים ? הקשיבו לשני ילדים בני שלוש עד ארבע שנים מתוך כלל ילדי הגן . בקשו מהגננת להצביע לפניכם על ילד בעל יכולות לשוניות טובות ועל ילד בעל קשיים מסויימים בהבנה או בהבעת שפה . ערכו תצפית בת עשר דקות על כל אחד מהילדים הללו , רצוי בשני מצבים שונים . נתחו את היכולות הלשוניות של כל אחד מהילדים והשוו ביניהן .  אל הספר
מכון מופ"ת