אמצעים להערכת שפה מלידה עד גיל שש

אט ^ עיס להערכת ש & ה טליזה עז גיל שש קיימים כלים רבים להערכת שפה של ילדים דוברי אנגלית , בעיקר כאלה שפותחו בארצות הברית . בישראל תחום המחקר והטיפול בקשיי שפה הוא בן כמה עשורים בלבד , ויש בה יחסית מספר מועט של כלים להערכת שפה של ילדים . חלק מהכלים הקיימים בארץ תורגמו מאנגלית לעברית , ועד כה לא נעשתה להם התאמה ובדיקה רחבה של נורמות התפתחותיות . תודות לפרופי אסתר דרומי על הערותיה והארותיה לפרק זה , בעיקר לחלק המתאר מדדי שפה . כמו כן תודות לגבי אסתר גורלניק על עצותיה המועילות בכתיבת פרק זה . הערכת שפה ותקשורת של ילדים יכולה להיעשות בכמה דרכים מבחינת מבנה הפעילות ואופייה ! ( 1 ) להווות חלק מתוך בדיקה התפתחותית כללית ; ( 2 ) להתבסס על שאלונים המסתמכים על דיווח ההורים ; ( 3 ) לבצע בדיקה ממוקדת של הילד בתחום השפה והתקשורת - מבחני שפה ; ( 4 ) לנתח מדגם שפה טבעי בעזרת מדדי שפה . ( 1 ) בדיקת התפתחות כללית זוהי דרך להערכה בו-זמנית של תחומי התפתחות שונים , כגון ? יכולת שכלית , יכולת מוטורית גסה , יכולת מוטורית עדינה ויכולת לשונית . הבסיס התיאורטי של בדיקה מסוג זה הוא התפיסה הכוללת הרואה את הקשר הה...  אל הספר
מכון מופ"ת