פרק 9 דרכי הערכת שפה

$ > יק 9 דרכי הערכת שג $ ה ' הערכת שפה היא פעולה המתבקשת בנסיבות שונות שבהן דרוש לאתר את הילדים המתקשים ברכישת שפה . ילדים שאותר אצלם קושי או עיכוב , יש לאבחן לשם בחירת דרכי פעולה ומתן מענה לצורכיהם . בעזרת כלי הערכה ניתן לבחון את מידת ההתקדמות בשפה ובתקשורת של אותם ילדים החשופים לטיפוח והעשרה או לטיפול בשפה . מבחני שפה ומדדים של תעתיקי שפה טבעיים משמשים גם לביצוע מחקרים בתחום התפתחותי זה , תוך תיאור מדויק של מרכיבים מסוימים בלשון של ילד או של קבוצת ילדים . טטרות הג $ יק להצביע על אמצעים להערכת שפה מלידה עד גיל שש 1 להציע דרכים לאיתור קשיי שפה ותקשורת על ידי הגננת י להצביע על אמצעים להערכת קשיי דיבור .  אל הספר
מכון מופ"ת