מתי להתחיל ללמד שפה זרה?

טתי להתחיל ללטז שעה זרה ? אנו יודעים כי בשמונה השנים הראשונות לחייו של הילד המוח גמיש ומסוגל להטמיע ידע רב ומגוון . אלה גם השנים האינטנסיביות ביותר ברכישת שפת אם והשנים החשובות ביותר בטיפוח השפה ובביסוסה , והן משפיעות על העשרת אוצר המילים , רכישה של כללי הדקדוק של שפת האם ופיתוח יכולת השיח והסיפור . אלה הן גם השנים שבהן נלמדות הקריאה והכתיבה בשפת האם ומשתרשת לשון הלימודים האוריינית . בשמונה השנים הראשונות לחיי הילד נרכשים כישורים חשובים המהווים תשתית לכל מערך השפה , ואלה אינם יכולים להיווצר בזמן מאוחר יותר . בסעיף זה נרצה לדון בסוגיית המועד המומלץ להתחלת ההוראה של שפה זרה . נזכיר , כי אין מדובר כאן ברכישה טבעית של שתי שפות כמו במקרה שאחד ההורים דובר שפה אחרת משפת המקום , או במקרה של הגירה לארץ אחרת , אלא בלימוד מתוכנן , מדורג ומבוקר ובחשיפה לשפה בשעות ההוראה בעיקר . הורים רבים רוצים להעניק לילדיהם יתרון חינוכי ולחשוף אותם לשפה נוספת . הורים אלה מודעים ליתרונות החברתיים , הלימודיים והכלכליים שיכולים לצמוח לילד השולט ביותר משפה אחת ; ועל כן הם מבקשים להעניק לילדם את האפשרות ללמוד שפה זרה...  אל הספר
מכון מופ"ת