עידוד התפתחות שפה אצל ילדים דו-לשוניים - המלצות למחנכים בגיל הרך

עיזוז התפתחות שג $ ה א 3 ל ילדיס דג-לשגגייס - הטלי ות לטחגכיגו גגיל הרן קליטתו של ילד ממשפחת עולים דורשת מהצוות החינוכי התגייסות לסייע לו ולמשפחתו להתמודד עם קשיים רבים . הגירה וקליטה הם תהליכים קשים האורכים זמן רב . הילד מתמודד עם קשיים פסיכולוגיים על רקע ההלם התרבותי שהוא נקלע אליו . בנוסף צריך הילד להתמודד עם קשיים חברתיים ולשוניים ( ר' קליטת עלייה בגן הילדים , . ( 1991 להלן מוצעות דרכים לסיוע לילדים מהגרים , תוך דגש על ההשתלבות הלשונית והתרבותית . לעודד קבלת המהגרים וכך לטפח גישה של רב-תרבותיות בגן ובבית הספר להתייחס בכבוד ובהבנה רבה לתרבות ההורים ולשפתם , ולעודד דו-לשוניות בבית ההורים ; להיעזר במגשר / ת תרבותי / ת על מנת לחזק את הקשרים בין הילד , ההורים והמסגרת החינוכית ; להבהיר להורים את חשיבות השימוש בשפת האם < לקרב את ההורים לתרבות ולשפה העברית על ידי מערך הסברים על חגים ופעילויות הגן / הכיתה ; להבהיר להורים את חשיבות ההפרדה בין השפות ולהימנע מערבוב ביניהן [ code mixing ] בסיטואציה נתונה ; לעודד קליטת הילד המהגר על ידי "חבר טוב" ; לאפשר לילדים להיות עם חברים שדוברים את שפת האם ...  אל הספר
מכון מופ"ת