דו-לשוניות כגורם סיכון במקרים של לקות שפה

דג-לשגגיגת כגגרס סימן גטקייגז של לקות שעה ילדים בעלי התפתחות תקינה ויכולות קוגניטיביות ולשוניות טובות יכולים לרכוש שתי שפות ואף שלוש בילדותם . מסתבר , כי בממוצע ילדים אלה מאחרים מעט ברכישת אוצר-מילים עשיר ובשימוש בהטיות דקדוקיות מסוימות יחסית לבני גילם החד-לשוניים , אולם עד גיל שש או שבע שנים פער זה נסגר ( רבינוביץ , . ( 1985 ילד חד-לשוני מגיע לבית הספר בגיל שש עם אוצר מילים של 10 , 000 עד 14 , 000 מילים . יש לזכור , כי ילדים דו-לשוניים רוכשים שתי מערכות תקשורת בו-זמנית . לא פלא הוא שאוצר המילים של ילד דו-לשוני בשפת הלימוד בבית-הספר ( שפת-הרוב ) מצומצם לעומת ילד חד-לשוני , שהרי המשימה שלו היא לרכוש במקביל שתי מערכות לקסיקליות . בנוסף עליו להתמודד גם עם שתי מערכות שונות בכל יתר מרכיבי השפה ו מערכת ההגה ( פונולוגיה , ( מערכת הצורות ( מורפולוגיה , ( התחביר והפרגמטיקה . אצל כ 10 % - 5 % מכלל הילדים קיימים קשיים התפתחותיים העלולים להשפיע על התפתחות השפה בכלל , ומטבע הדברים להקשות על ילדים אשר משימתם היא רכישת שתי שפות ( דו-לשוניות . ( ילדים אלה מאותרים , בדרך כלל , כבר בגיל הרך על ידי ההורי...  אל הספר
מכון מופ"ת