גורמים המשפיעים על הקצב ועל האיכות של רכישת מספר שפות

גגרטיס הטשג $ יעי 0 על ה ק 2 ג ו על האיטת של רכישת טסער שטת * ישנם גורמים רבים , חלקם סביבתיים וחלקם אישיים , המשפיעים על הקצב ועל האיכות של הרכישה של שתי שפות או יותר על ידי הפרט . להלן נצביע על אחדים מהגורמים הסביבתיים ו ( א ) זמן החשיפה וכמות החשיפה לשפה שנייה הם גורמים עיקריים המשפיעים על רכישת שפה נוספת . בעבר חשבו , כי די בכך שהילד ישהה בסביבה החדשה מספר חודשים על מנת שירכוש את שפת המקום . כיום מקובל לחשוב , כי לשם ידיעה של שפה יומיומית לצרכים חברתיים נחוצות כשנה וחצי עד שנתיים , ולשם ידיעה של שפה לצרכים אוריינים-אקדמיים נחוצות אף כשבע שנים . ( Cummins , 1983 ) ( ב ) גורם סביבתי נוסף הוא מידת החשיפה לתרבות המקום ויחס ההורים לסביבה ולתרבות החדשה . כאשר המשפחה מקבלת את התרבות החדשה ואוהדת אותה , תהיה רכישת השפה האחרת על ידי הילד מהירה ויעילה יותר . עוד מסתבר , כי , בדרך כלל , יש השפעה גדולה יותר לאם מאשר לאב על הקצב שבו נרכשת שפה נוספת . בשל העובדה שמרבית הילדים שוהים יותר עם אמהותיהם מאשר עם אבותיהם , הם רוכשים ביתר יעילות את השפה המדוברת באופן טבעי ורהוט על ידי האם ( רבינוביץ , ....  אל הספר
מכון מופ"ת