דו-לשוניות מהי?

ז -1לש ; 1 יו ת טהי ? קיימות הגדרות שונות ל '' דו-לשוניות" בהתאם לקריטריון המשמש לסיווג התופעה 1 דו-לשוניות של חברה ודו-לשוניות של פרט - דו-לשוניות של חברה מתקיימת במדינה שבה יש יותר מקהילה גדולה אחת , דהיינו ישנן לפחות שתי קהילות גדולות בעלות תרבות ושפה שונות זו מזו . מצב כזה קיים למשל בקנדה ( צרפתית ואנגלית , ( ובבלגיה ( פלמית וצרפתית . ( כך גס בישראל שבה התושבים הערבים מהווים כ- 17 % מכלל אזרחי המדינה , ועל כן הן העברית והן הערבית הן שפות רשמיות . דו-לשוניות של הפרט נובעת ממעבר של משפחה לארץ הדוברת שפה אחרת משפת המשפחה . במצב זה צריך כל פרט במשפחה להתמודד עם קשיי ההסתגלות לתרבות ולשפה השליטות באזור המגורים החדש . דו-לשוניות בו-זמנית ! simultaneous ] ודו-לשוניות ברצף - [ successive ] בדולשוניות בו-זמנית , הנקראת גם דו-לשוניות טבעית , נחשף הילד לשפת אם ולשפה נוספת בשנתיים או בשלוש השנים הראשונות לחייו . במצב זה רכישת שתי השפות טבעית . דו-לשוניות ברצף היא היחשפות לעוד שפה בנוסף לשפת האם אחרי גיל שנתיים או שלוש בשל הגירה או מטעמים אחרים ( למשל , נוכחות מטפלת דוברת שפה אחרת או בן משפחה ק...  אל הספר
מכון מופ"ת