פרק 8 דו-לשוניות אצל ילדים: רכישת יותר משפה אחת בתקופת הילדות

ג $ יק & לג-לש \ עעת א ? ל ילליס : רכישת יותר טשג $ ה אחת גתקג $ ת היללות רכישת כמה שפות בילדות היא תופעה הנפוצה בקרב ילדים של מהגרים או מיעוטים , בקרב ילדים להורים שעבודתם מביאה אותם לנדוד לארץ אחרת למספר שנים , ובקרב ילדים של תושבי ארצות שבהן משמשות את התושבים כמה שפות ( כגון בלגיה , הודו וקנדה . ( מדינת ישראל , המשמשת בית לאומי ליהודים מכל קצות תבל , היא דוגמה למדינת מהגרים שהמטען התרבותי והלשוני שלהם מגוון ביותר . אמר עלינו פעם אפרים קישון , שאנו הארץ היחידה שבה הילדים מלמדים את אמהותיהם שפת אם . מטרות הער ק לתאר סוגים שונים של דו-לשוניות 11 לעמוד על תהליכי הרכישה של שפות נוספות ? לבדוק מהם הגורמים המשפיעים על רכישת מספר שפות ; לבחון את הקשר בין דו-לשוניות ובין לקויות שפה ] לתאר דרכים לעידוד התפתחות שפה אצל ילדים דו-לשוניים ' , להתייחס לסוגיית לימוד שפה וגיל הלומדים שפה זרה .  אל הספר
מכון מופ"ת