"האזנה לסיפורים והשלמה משותפת של סיפור עשויות לתרום לשיפור היכולת לארגן את עולם החוויות"