סיכום

סייכגס הכשרות הנרטיבית מתפתחת לאיטה במשך קרוב לעשרים שנה , החל מגיל שנתייםשלוש ועד לבגרות . מגמת ההתפתחות של היכולת הנרטיבית עוברת מתיאור מצבים להתבססות על אירועים , ומכאן לחיבור טמפורלי בין האירועים ואחר כך גם לחיבור סיבתי . בהמשך מובילה מגמת ההתפתחות לגיבוש הטקסט במסגרת מבנה פעולה נרטיבי , ועם הזמן גם להעשרתו באינפורמציה מדויקת ומפורטת יותר ובהוספת הערכה - המללת מחשבות ורגשות , מתן לברי פרשנות והנחיה בעיבוד , תוך התייחסות לידע של המאזין ולציפיותיו . יש ךזקשרים המקילים על הילד לממש ידע ויש המקשים . כל עוד הידע של הילד אינו מגובש והייצוג המנטלי אינו בשל , הביצוע שלו הוא תלוי הקשר ומושפע מהמטלה . ארבעה גורמים משפיעים על הצלחתו של הילד : תמיכה ( של המטפלים או של עזרים , ( מוכרות ( התרחשות שהתנסה בה , ( מורכבות ( מספר האפיזודות ושילוב הערכה , ( קנוני ות ( רמת ההיצמדות אל המבנה הנרטיבי המקובל . ( ההתקדמות אינה קווית , והיא מושפעת מכל הגורמים גם יחד . ככול שהיכולת הנרטיבית עולה , כך יורדת הרגישות להתניות המיוחדות . ההתפתחות בתשתית ההכרתית [ קוגניטיבית , [ ובכללה ההכרה החברתית , משפיעה על תפ...  אל הספר
מכון מופ"ת