לקראת סיפור בשל

לקראת סיטר גשל עיצוב סיפור בנוי כהלכה [ well formed narrative ] הוא מעבר ליכולתם של ילדי טרום בית ספר , ששפתם נדונה בפרקי ספר זה . העקרונות המעצבים את הסיפור הבשל מובאים כאן בתמציתיות כדי להציב את מפת הדרכים המשרטטת את מגמת התפתחות הנרטיבית עד להבשלה - שאותה משקפים התוצרים הנרטיביים של המספרים המבוגרים . רק בגילאי תשע-עשר מתעצב סיפור בעל מסגרת אחידה של זמן ומקום הנובעת ממטרה ומסתיימת בתוצאתה , כלומר מבוטאת יכולת ליצירת לכידות על בסיס ארגון מבנה פעולה נרטיבי כוללני [ גלובלי . [ בגילאים אלה גם מסתמנת עלייה ביכולת להוסיף תיאורי רגשות לסיפור , כגון : "פוחד , " "נבוך , " " התלהב" וכדומה ( כצנברגר , > 1994 שן וברמן , . ( Berman & Slobin , 1994 ! 1997 מבוגרים נבדלים מבני התשע-עשר בעיקר באופן שימושם ביסודות הערכה לשיבוץ רשת משופרטת של נסיבות רקע ודיווח על מצבים פנימיים Bamberg & ) . ( Damrad-Frye , 1991 בנוסף להפניית זרקור לרגשות ולתחושות , יש נטייה עם  אל הספר
מכון מופ"ת