סיפורים של ילדי הגן הצעירים

p vj 'p של ילד הגן העעירי פ הסיפור של ילדי הגן הצעירים בנוי על מבעים קצרים התלויים בהקשר ספציפי של כאן ועכשיו , כגון : '' הנה פה ילדה . זה הדלי נפל . וכאן על החול יש כף '' ( על פי סדרת תמונות . ( הסיפור בשלב זה הוא צורת ארגון , שיש בה רשימה של דמויות וחפצים הקשורים זה לזה באסוציאציה חופשית או על יסוד קווי דמיון מוחשיים ( אפלבי אצל פלד-אלחנן , . ( Applebee , 1978 ; 2000 ילדים בגיל זה מתקשים לשמור על רצף נרטיבי מעבר לפעילות נפרדיקציה ] אחת או שתיים , ובכל מקרה האירועים מוצגים באופן לא סלקטיבי וללא העדפות , ואין אירוע בולט שסביבו נרקם הסיפור . ( Wilkinson , 1984 ) הסיפורים המופקים בגיל הזה אינם אוטונומיים , דהיינו הם זקוקים לגירוי מוחשי באמצעות אביזרים ( כגון סדרה של תמונות ) או למשענת שמעניקים דברי המבוגרים המלווים את עיצוב הסיפור ( כגון י : "ומה קרה אחר כך , " ? "ומה אמא אמרה לוי , " "ואיפה הוא עכשיו " ? וכיוצא באלה . ( ילדי הגן הצעירים יכולים אמנם לייצג אירועים , אבל השימוש בכלי הלשוני הנדרש להצגתם בסיפור לוקה אצלם בחסר . אמצעי האזכור חסרים או אינם מדויקים ודרגת השפרוט דלה . הם מתקשים ...  אל הספר
מכון מופ"ת