פרק 7 התפתחות היכולת הנרטיבית אצל ילדי גן

$ יק ד התמ תחות היכולת הגרטיגית א 2 ל ילדי גן החל מגיל שלוש לערך מתחילים ילדים להתמודד עם המטלה של סיפור סיפורים . זוהי מטלה מורכבת הדורשת שליטה באמצעים הלשוניים הקושרים יחד יחידות של טקסט , כמו גם יכולת לשקף סדר של אירועים ולארגנם בסדר כרונולוגי , ובנוסף לזאת יכולת למיקוד קו המחשבה סביב רעיון מלכד אחד , ובסופו של דבר גם להוביל את המערך הטקסטואלי אל נקודת שיא - הפואנטה של הסיפור . לסיפור יש בדרך כלל שומעים , ויש להתחשב גס בידע שלהם ובמידת הריכוז והעניין שלהם . בשל מורכבות המשימה רק חלק מהידע הנרטיבי נרכש בשנות הגן , והשאר ממשיך להתפתח במהלך שנות בית הספר היסודי והתיכון . טטרגת ה & יק להגדיר את מאפייניה של סוגת השיח הסיפורי י להבהיר מהי יכולת ( כשרות ) נרטיבית ; להצביע על השלבים ברכישת היכולת הנרטיבית .  אל הספר
מכון מופ"ת