"כבר כגיל ‭3,6‬ יש לילדים יכולת להתחשב כידע של המאזין ולשנות את דרכי ההבעה בהתאם"