"אכלתי' [האכלתי] את הכלבי (הילד מתעלם מן הצורך לבצע המרות בין הבניינים‭"(‬