סיכום

סיכום בשנות הגן מתארכים המבעים של הילדים ונערכים במבנה תחבירי בעל תוכן תקשורתי ברור . השפעה הדדית בין הצרכים התקשורתיים המתגוונים של הילד ובין הרחבת היכולת הסמנטית לבטא תכנים שונים , יחד עם רכישת מילות תפקוד מגוונות והפנמת הסדירות המורפולוגית של חוקי ההתאם - כל אלה מאפשרים להרחיב את המבנים התחביריים ולשפר את דרכי ההבעה . בשנות הגן נכנס הילד לעולם הדקדוק ולומד את החוקיות המאחדת והמגבשת את הפריטים בשפה . הוא לומד להכיר את חוקי הפונולוגית והמורפולוגיה ולומד לקשר בין צורות אפשריות למשמען בשפה . הבנת החוקים הכלליים מקילה עליו במשימת רכישת השפה . הוא לא צריך להתמודד עם כל פריט בנפרד , אלא עם מספר מצומצם של עקרונות השולטים על מערכות נרחבות . הילד מנצל את התהליכים האלה כמנוף בעת עיבוד התשומה המופנית אליו ובעת ארגון הפקותיו . עם הפנמת החוקיות הדקדוקית מחיל אותה הילד באופן גורף , תוך הכללת יתר , משום שעדיין אינו ידוע את מגבלותיה . המילון בגיל הגן מתחדש ללא הרף , ועד גיל שש נוספות לילד כחמש-שש מיליס ליום . אמנם חלק קטן מהמילים נקלט בדרך של שינון גרידא , אך אין קבוצה זו מעידה על תהליך הרכישה המקיף...  אל הספר
מכון מופ"ת