התפתחות הפונולוגיה בגיל הגן

התמ תחות הע 1 סל 1 גיה גגיל הגן בסביבות גיל שלוש שנים חלה התפתחות של התחום הפונולוגי , וההיגוי של הילד קרוב להיגויו של המבוגר . בהדרגה נעלמות טעויות ההיגוי שהיינו עדים להן בשלבים החד-מילי והדו-מילי , ואת מקום הצורות הילדותיות תופסות הפקות בוגרות של ההגאים . המערכת הפונולוגית של הילד מתקרבת לסטנדרטים המבוגרים , עד שהיא מגיעה להתאמה כמעט מלאה בסביבות גיל שש . לקראת גיל שלוש נעלמים התהליכים הפונולוגיים שפעלו על מבנה ההברה . הילד כמעט ואינו משמיט הגאים והברות במילה . גם תהליכי החלפות של עיצור אחד באחר פוחתים , אם כי עדיין יש הגאים אשר צורת הגייתם משתנה רק לקראת גיל שש . לא כל ההגאים נרכשים באותו הגיל . עד גיל שלוש שנים בשלה ההגייה של כל התנועות וכן של העיצורים הבאים : מ 1 / ת , / נ / ו , / 1 פ / ק , / פ , / 1 > נג , ב / כ . / x-ch / n , / 1 בגיל 3 ; 6 מצטרפים עיצורים נוספים בהגייה תקינה / k / p - ל , / 1 / ובגיל ארבע - ר , / 6 / ת , / 17 ר / Jg /> , /! בגיל חמש-שש גם העיצורים השורקים Az / 2 / z /\ / sh / vy / s / v - נהגים כהלכה . השיפור שחל בהפקת ההגאים השונים הוא תוצאה של בשלות השרירים...  אל הספר
מכון מופ"ת