מבנים תחביריים בגיל הגן

טגגיס תחגייייגו גגיל הגן לרכישת התחביר קודמת רכישה של אוצר מילים , הבולטת בעיקר בגיל . 2 ; 6 - 7 0 בסביבות גיל 3 ; 0 - 2 ; 6 מתארכים המבעים שהילד מפיק , והילד עובר מצורת המשפט המוקדם הטלגרפי למשפט קצר . תחילה עדיין חסרות חלק מהנטיות , והמשפט כולל 5 - 3 מילים ( למשל : "איפה אוטו סע " ? [ לאן האוטו נסע . ([? חשוב להעיר , שכאשר הילדים לומדים להפיק מבעים בני שלוש מילים ויותר הם ממשיכים ליצור יחד אתם גם מבעים בני מילה אחת או שתיים - כך שהגבול העליון של אורך המבע הוא שמשתנה , ולא התחתון . ( Hoff , 2001 ) העובדה שרכישת אוצר המילים קודמת להתפתחות התחביר , בולטת במשפטי השלילה והשאלה . צירופים של שלילה מופיעים אצל ילדים דוברי עברית כבר בגיל . 1 ; 6 הם מבטאים רעיון של אי-קיום כגון "אין מיץ" או "אין טוטו ' ( כאשר הרכבת נעלמה מטווח ראייתם . ( כמו כן הם מבטאים רעיון של התנגדות או אי-רצון [ rejection ] כגון "לא מרק" ( כשהילד אינו רוצה לאכול מרק ) או "לא שון" ( כשהילד אינו רוצה ללכת לישון . ( לעתים קרובות רעיון האי-קיום או ההתנגדות מלווים גם בהבעת פנים של שלילה וגם במחוות גוף כגון הדיפת קערת המרק המונ...  אל הספר
מכון מופ"ת