כינויי הגוף

כערי הגוף הכינויים עשויים להופיע בעברית כצורות פרודות , כגון : '' הוא '' , '' את , " או כצורות חבורות , כגון : "לי '' , '' עליו , '' "שלך . '' קפלן ( 1985 ) חקרה את סדר רכישת היסודות המורפו- תחביריים בקרב ילדים דוברי עברית בגיל הרך . ( 3 ; 6 - 1 , 9 ) בבדיקת השימוש של כינויי גוף פרודים , בהקשרים המחייבים שהציב מחקרה , נמצא שסדר הרכישה הוא ו "אני '' - < '' הוא '' * '' הם . " לטענתה , מושפע סדר זה משילוב של שלושה גורמים : ( 1 ) גורמים צורניים - צורות מסומננות פחות מבחינה מורפולוגית נרכשות מוקדם יותר . על כן "הוא [ הלך ''[ קודם ל '' היא [ הלכה . " [ צורת היחיד פחות מסומננת מהרבים , ועל כן "הם [ הולכים " [ ( הכולל גם גוף וגם ריבוי ) נרכש באיחור . ( 2 ) גורמים פרגמטיים - הילד , המרוכז בעצמו , מביא את הדברים מנקודת מבטו , ולכן "אני" נרכש ראשון . ( 3 ) גורמים תפיסתיים - המורכבות הסמנטית משפיעה על סדר הרכישה : התוכן המתייחס לקרוב ( אני ) נרכש לפני התוכן המתייחס לרחוק ( הוא , הם ;( והיחיד ( אני , הוא ) לפני הרבים ( הם . ( בגיל הצעיר יש נטייה להשתמש בשם פרטי ( דהיינו בגוף שלישי ) גס לגבי עצמ...  אל הספר
מכון מופ"ת