היידוע

היידוע צור ( 1983 ) מציינת שמבחינה צורנית היידוע בעברית אינו מורכב , והוא מתבטא בקיומו או בהיעדרו של ה' לפני שם עצם , כגון : כדור / הכדור ( או עם צורני היחס : לכדור / בכדור . ( כמו כן יש לו גם השלכות במסגרת כללי ההתאם בצירוף השמני , כגון י ] " ה ] ילדה [ ה ] גדולה [ ה ] זאת , " והימצאות צורן יידוע לפני מושא ישיר גוררת הוספת צורן יחסה "את " . , " יי "תן את הכדור" . לעומת זאת מורכבותו של היידוע מתבטאת במישור הסמנטי והמושגי של התוכן . היידוע נועד , בדרך כלל , לציין ישות שזהותה מוכרת במסגרת השיח הן לדובר והן לשומע , דהיינו שהיא כבר אוזכרה . ואולם לילד הצעיר לא קל להעריך את הידע של השומע ולהתחשב בו . בגילאים אלה חשיבתו אגוצנטרית והוא מתקשה להתייחס לנקודת המבט של האחר . לדוגמה , בן שלוש אמר : "ראיתי בדרך את הכלב המצחיק" כשהשומע לא ידע באיזה כלב מדובר . הילד צריך ללמוד , שמיודע אינו רק מה שהוא עצמו מכיר , אלא גם מה שמכיר השומע , ושנקודת ההתייחסות היא הידע של השומע . כדי לידע שם כלשהו על הדובר להקדים לו מבע מזהה [ אנפורה , [ כגון ו '' ראיתי כלב . הכלב נכח , " או להוסיף לו מבע מגדיר , כגון . "...  אל הספר
מכון מופ"ת