שימוש במושגים תלויי הקשר

שיטגש גטגשגיגז תלגיי הקשר לקראת גיל שנתיים מוצאים שימוש ראשוני בצורנים שהופעתם כפופה לשינויים בתנאים הפרגמטיים של ההקשר התקשורתי . בין אלה מצויים צורנים המסמנים מושגים מתחלפים הקשורים לגודל , כגון : "גדול '' , " קטן , " או למרחב , כגון : "פה , " " שם , '' או לנקודת המבט התקשורתית המתבטאת בכינויי הגוף , כגון : "אני , " " אתה . '' בדומה לכך גס תווית היידוע היא צורן שקיומו או היעדרו מותנה בהקשרי השיח . בסעיף זה נתייחס להתפתחות מערכת היידוע והתפתחות השימוש בכינוי גוף בקרב ילדים .  אל הספר
מכון מופ"ת