תצורת מילים (גזירה)

תעורת טיליס ( גדרה ) היכולת לגזור מילים מאוחרת , כאמור , לעומת היכולת להטות מילים . היא מתחילה בסביבות גיל שנתיים וחצי וממשיכה להתפתח במהלך כל שנות הגן ובית הספר . מורפולוגיית הגזירה בא לידי ביטוי בפועל , בשם ובתואר . הידע שעל הילד לרכוש לעצמו לשם תצורת פעלים הוא בחלקו אוניברסלי ובחלקו תלוי שפת היעד . בידע האוניברסלי נכללים שלושה עניינים מהותיים : ראשית , שפועל עשוי לבטא או עשייה [ Do ] ( כגון "דוחף ( " או מצב [ Be ] ( כגון "חושב , " " עייף ( " או שינוי מצב [ Become ] ( כגון "נופל '' , " נשבר ;( " ושנית , שיש אבחנה תחבירית בין פעלים "יוצאים" [ טרנסיטיביים ] המצריכים השלמת מושא ( כגון " משה הוציא את הכלב ('' לבין פעלים "עומדים , '' ללא מושא ( כגון "הכדור התגלגל , " " דני בכה ;( " שלישית , שיש סוגי יחסים שונים בין הפועל לשמות הקשורים אליו [ ארגומנטים ] ( כגון גרימה , הדדיות ועוד . ( בעברית , מורפולוגיית הגזירה של הפועל מבוססת על יכולת בילופים [ אלטרנציות ] בין הבניינים . על הילד הרוכש את השפה העברית ללמוד , שאת כל התכנים שהוצגו לעיל מבטאים בשפתו על ידי שילוב של שורש עם בניינים מסוימים . ...  אל הספר
מכון מופ"ת