הנטיות

הגטיגת הנטייה מבוססת , כאמור , על המרה מערכתית של צורנים בתוך קבוצה [ פרדיגמה ] ( כמו ; בובה-בובות או אוכל-אכלתי-אכלת או אצלי-אצלנו-אצלו-אצלך . ( את רכישת חוקי הדקדוק , ובהם הנטייה , מלווים מספר עקרונות פעולה , המאפשרים לילד ד להבדל בין "נטייה" ו"גזירה" - רי גם פרק 1 "מהי שפה' ? לעבד את הקלט באופן מדורג ובהתאם ליכולתו המתפתחת . עיקרון אחד הוא של " עקיבות צורנית" . [ formal consistency ] עיקרון זה מנחה את הילד לדבוק בחוקיות של הקשר בין תבנית צלילית חוזרת ומשמעות , כגון בין סופית / a / והריבוי 65 -ות . " ) עוגה '' - " עוגות ( " או בין היעדר / a / T והריבוי - . ים " ) סיר " - " סירים . ( " ההיצמדות לחוק מביאה גם ליצירת מילים שגויות כגון . "ביצות , " "קירים" ו"כובות ' [ כובעים . [ גם בפועל מחיל הילד את החוק בצורה גורפת מדי , כאשר , למשל , הוא מוסיף מ' להווה ו-ה' לעבר בכל הבניינים , כגון : מרדם [ נרדם , [ מקים [ קם , [ הכנסתי [ נכנסתי , [ הספרתי [ סיפרתי . [ כיוון שאינו מודע לשיוך הקבוצתי של פעלים לגזרות , הוא יוצר לעתים גם האחדה בנטייה , כגון : "קנתו" [ קנו ] ( על משקל " אכלו ( " או "בכתי ...  אל הספר
מכון מופ"ת