מורפולוגיית הנטייה והגזירה

טגרג ^ לגגיית הגטייה והגדרה ההיכרות של הילד עם הצייניס הדקדוקיים ועם רכיבי המשמעות שהם מייצגים בשפתו , עוברת דרך מספר שלבים . בשלב הראשון של הרכישה פועל מנגנון ולשינון . באמצעות מנגנון זה הילד גוזר לעצמו , כזכור , בתחילה אשכולות חוזרים מהפלט המופנה אליו ומייחס להם משמעות . בדרך זו הוא רוכש מאגר של עשרות מילים הנוגעות לעולמו ומופיעות בתדירות רבה בפלט המופנה אליו , כגון : "כדור , " " בובה , " "בי-בי , " "נעליים , " "בואי , " "לקום . " בין המילים הראשונות גם "נילי" [ תני לי , [ "מזה" [ מה זה , [ "איטוב" [ לילה טוב , [ שבהן תיחום גבולות המילה עדיין משובש . לילד יש השערה בדבר משמעות המילים , אך אין היא חופפת בהכרח לתוכנן הקונוונציונלי . כך '' שב '' יכול לשמש ל '' ישבתי , '' "שבי '' ו '' יושבת" ( הזהים במובן הגרעיני שלהם , ( ואילו "עגיה" יכולה לשמש רק לעגלת הבובה שלו . לגבי כל מילה על הילד ללמוד ידע משולב : פונטי ( הגייתה בצורה הפרודה והנטויה ומיקום הטעם , ( מורפולוגי ( מבנה רכיביה ) סמנטי ( תכניה , ( תחבירי ( קשריה עם מילים אחרות במשפט ) ולקסיקלי ( יחסה לקבוצות מילים ודרכי הטייתה . ( בשלב ה...  אל הספר
מכון מופ"ת