מבוא: על גישת הדקדוק המשולב [bootstrapping]

טגגאיי על גישת הזקזו ק הטשולג [ bootstrapping ] פרק זה מתרכז בתהליכי המשך של רכישת הדקדוק לאחר שהפעוט כבר חצה את גיל שנתיים וכבר צבר מאות מילים ואף התנסה בהטיות בסיסיות ( כגון הוספת צורן רבים ונקבה ) וכן התנסה בצירופים דו-מיליים ורב-מיליים ( כגון ) " לנ } סוע אוטו { של } אבא . ( " תהליכי ההמשך של רכישת הדקדוק נדונים בפרק זה , כאמור , תוך התייחסות לתיאוריית הטעינה . הילד , על פי התיאוריה , מפעיל אסטרטגיה ולניצול המידע שכבר עומד לרשותו בתחום אחד או בתחומים אחדים של השפה כדי להסתייע בהם בעת עיבוד הקלט הלשוני . מן ההיקשים שהוא מעלה הוא שואב את המידע הדרוש לו בבניית הפלט הלשוני . לשם הדגמה של הצורך לשלב ידע מתחומי לשון שונים , נביא להלן שני מבעים האופייניים לילדי הגן הצעירים ונצביע על ניצול הידע הצבור לצורך הפקתם : ( 1 ) המילה "שלומה" במבע "אני שלומה" ( מצבי לאחר שאמרתי "שלום ( " שהפיקה בת 2 ; 9 מלמדת על יכולת לנצל את הסדירות הפנימית של השפה ולהעמיד מערך משולב ושיטתי אפשרי בשפה העברית , אף כי לא קונוונציונלי . הילדה שילבה כדרך העברית שורש ( ש . ל . מ ( . ומשקל ( פעול , ( קישרה בין צורה לתוכ...  אל הספר
מכון מופ"ת