פרק 6 הדקדוק המשולב: התפתחות שפה בגיל הגן

פרק 6 הזקזוק הטשגלג * התמ תחות שג $ ה גגיל הגן סביב גיל שנתיים - שנתיים וחצי עוברים הילדים להתמודד עם הפקת משפטים על פי חוקי הדקדוק של השפה שאותה הם קולטים מסביבתם . לשם התמודדות זו נדרש מאמץ רכישה המשלב את כל חמשת תחומי השפה ( הגה , צורות , משמעות , תחביר ושימוש . ( הנושאים שהם מעניינו של פרק זה יידונו מתוך זיקה לתיאוריית הטעינה , [ bootstrapping ] הקובעת שהשפה עצמה היא מקור מידע עבור הלומד , ורכישת השפה מתבצעת תוך ניצול יחסי גומלין ותמיכה הדדית בין מרכיבי השפה השונים . לצורך פישוט הדיון מדגיש כל סעיף בפרק זה תחום עניין אחר , אך בזיקה לתיאוריית הטעינה נדונים בכל סעיף יחסי הגומלין בין התחום המודגש ומערכות שפה אחרות . גיטרות הפרק < להציג את "תיאוריית הטעינה" כהסבר לתהליכי ההמשך של רכישת הדקדוק פ להצביע על תהליכי רכישת השפה בגיל הגן מהיבטים שונים , ובהם : מורפולוגיית הנטייה והגזירה , בניית יחסים ומבנים תחביריים , שימוש במושגים שמשמעותם תלויית סקשר , התפתחות בתחום הפונטיקה , מימוש השפה תוך שילוב נתונים פרגמטיים .  אל הספר
מכון מופ"ת