"יש ילדים המפיקים מבעים ארוכים ומורכבים לארור ששמרו בזיכרונם רצפי מילים כלתי מנותחים"