"הילד ערני לצרכים חברתיים, אך מוסרו בקלות על ידי עניינים ארורים"