"ההתפתחות הקוגניטיבית מאפשרת, החל מהתקופה החד-מילית, להתייחס לייצוג האובייקט כאל האובייקט עצמו בעת משחק"