" בתקופת צירופי המילים הראשונים ניתן לצפות כשיחות קצרות בין זוגות ילדים"