אחרות מערכות להתפתחות בהשוואה) חודשים ‭) 12 - 36‬ והשלישית השנייה החיים בשנת שפה התפתחות ‭2. 5-‬ מסיטבלה