הבנת השפה לעומת הפקת השפה בתקופת צירופי המילים הראשונים

הגנת השעה לעוטת העקת השעה גתקועת אירועי הטיליגז הראשגגיגז בתקופה שבה הילד מתחיל להפיק את מבעיו הדו-מיליים והרב-מיליים , עולה הבנתו על יכולת ההפקה שלו , כפי שהיה הדבר בתקופה החד-מילית . כך , בשלב שהילדים מפיקים מבעים דו-מיליים , הם מבינים משפטים בני יותר משתי מילים , דהיינו ארוכים יותר מאלה שביכולתם להביע בשלב זה . יש לציין שקביעה זו אינה חד-משמעית , ויש שונות רבה בין הילדים גם מבחינת ההבנה של השפה . לרוב , נשענת ההבנה על ידע העולם של הילד , כפי שהיה הדבר גם בתקופה החדמילית . כך , למשל , גם אם הילד מחסיר את מילות היחס ברוב מבעיו , הוא מביע , וזאת על בסיס הבנתו את יחסי המרחב סביבו . למשל , בעת משחק במגדל קוביות , שבו סביר שהקוביות מאורגנות אחת מעל השנייה , הוא יבין את משמעותה הנכונה של מילת היחס "מעל , " ואילו בעת משחק בקוביות ובקופסה בעלת נפח , הוא יבין את המילה "בתוך" במשמעותה הנכונה . באופן דומה הוא מבין את שמות התואר , אם כי הוא ממעיט יחסית בהפקתן בתקופה זו , על פי תכונת האובייקט המתואר . כמו כן הוא מבין את תפקיד שמות העצם על פי שמות האנשים סביבו והחפצים שאתם הוא נפגש . כלומר , הילד ...  אל הספר
מכון מופ"ת