היכולת הפונולוגית של הילד בתקופת צירופי המילים הראשונים

היטלת הפתולוגי ת של הילז גתקג & ת 2 ייג $ > י הטיליס הראשגגיגז ההיגוי של הילד בתקופת צירופי המילים הראשונים עדיין אינו בשל , אם כי ניכר שיפור מבחינה פונולוגית , והוא מתקרב כהגייתו לצורות הקונבנציונליות שמפיק המבוגר . מובנות הדיבור שלו יכולה להיות בין 50 % ל , 75 ° / 0- היינו כרבע עד כמחצית מהמילים שהוא משמיע עדיין אינן מובנות . חוש השמיעה של הילד מתפתח ואתו גם התפיסה השמיעתית . ההבחנה בין הפונמות ברצף מתעצמת בתקופה זו , והיכולת לזהות ולזכור את הצלילים השונים המרכיבים את המילים משתפרת , ( Hoff , 2001 ) אם כי עדיין חסרים לילד השליטה והתיאום העצבי והשרירי [ הקואורדינציה ] הנדרשים בין איברי ההגייה השונים לצורך הפקה טובה של ההגאים . בעקבות הקושי לבצע את הפונמות כהלכה , הילד מחפש דרך קלה לדיבור ונוקט בתהליכי הפקה המפשטים את ההיגוי . תהליכי פישוט אלו גורמים לביצוע שגוי - אך בדרך כלל עקבי - של ההגאים השונים . שגיאות ההיגוי הבולטות של הילד בתקופה של צירופי המילים הראשונים הן ; 0 החלפה של פונמות , כמו /}/ " > במקום ל " ) / 1 / ייד" במקום "ילד / t / r \ , ( " במקום " ) / k / p תשה '' במקום "קשה /...  אל הספר
מכון מופ"ת