טבלה מספר ‭- 5.1‬ הקטגוריות המציגות יחסי משמעות (על פי ‭(Brown, 1973‬