הרכישה המורפולוגית

הרכישה המור פולוגי ת תקופת צירופי המילים הראשונים היא תקופה משמעותית מבחינת הרכישה המורפולוגית , ובה הילד מציג את ראשית השימוש במורפולוגיה . השימוש הראשוני במבנים המורפולוגיים אינו יציב ; לעתים הוא תקין ולעתים הוא שגוי , ותקופת ההבשלה עד אשר מתייצבת הרכישה היא ארוכה . כך , למשל , ילדה תאמר לבן "זוז" ולפעמים גם "זוזי" י או ילד יכנה בלונים רבים בצורת היחיד "בלון : " או לעתים יאמר "אכלתי" הן לגבי עצמו בלבד והן לגבי עצמו וחברו גם יחד . מחקרים מדווחים על מספר שלבים ברכישת הצורות המורפולוגיות . תחילה הילד תופס את המבנה המורפולוגי ללא התייחסות לחוקים , והצורות הלשוניות מופיעות אצלו בלתי מעובדות ובלתי מנותחות . כך , למשל , הוא ינקוב בצורה "נגמר" ללא התייחסות למין , למספר או לזמן , כמו 1 "במבה נגמר" וגם "נגמר מים" r או יציין ריבוי רק על ידי הוספת מילה אשר מציינת ריבוי - "הרבה , " ולא יטה את המילה בצורת הרבים שלה ; "הרבה כדור . " באופן כללי ניתן לראות שבשלב ראשוני זה השינויים המורפולוגיים בצורות הלשוניות שמביע הילד הם מעטים . בהדרגה הילד משתלט על חוקי המורפולוגיה . הוא אינו לומד באופן טכני את חו...  אל הספר
מכון מופ"ת