התרחבות אוצר המילים

התרחגות א 21 ר הטיליס בתקופת צירופי המילים הראשונים מתרחב אוצר המילים של הילד , והוא כולל בראשית התקופה 600 - 150 מילים - כשני שלישים מהן מובנות מבחינת אופן אמירתן ( מבחינה פונולוגית . ( בכל יום מוסיף הילד לאוצר המילים שלו עוד כשש עד 10 מילים חדשות , וכך עד גיל שנתיים הוא מגיע להבעה של כ300- מילים . כמו בתקופה החד-מילית הרי גם בראשית צירופיו , הדיבור עדיין מורכב ממילים הקשורות לעולמו המיידי של הילד ולניסיונו האישי . בהמשך , בסביבות גיל , 3 ; 0 -2 ; 2 תהיה התייחסות גם לחפצים שאינם נוכחים בסביבתו המיידית . כך , למשל , הילד יבקש עוגייה שאינה נמצאת לידו , או יתייחס לחוויות שקרו בעבר . כדוגמה , הוא יאמר "רופא זיקה" [ רופא זריקה ] גם ימים אחדים לאחר ביקורו אצל הרופאה . לא תמיד מופיעות המילים בצורתן המקובלת , ומילים רבות הן "יצירות" עצמאיות של הילד . כשהילד נדרש למילה , אך היא אינה קיימת ברפרטואר המילוני שלו , הוא "ממציא" מילה על בסיס מילים מוכרות לו , מאותו השדה הסמנטי , ונעזר בידע המורפולוגי שיש לו . "המצאות" אלו הן אישיות לכל ילד , ו"מילים מומצאות" שונות יכולות לשמש ילדים שונים באותה הסיטו...  אל הספר
מכון מופ"ת