אפיוני המבעים בתקופת צירופי המילים

א & יגני הטגעינז גתקו 2 ת 3 ייגג $ י הטיליגו היכולת לחבר יחידות לשוניות ( מילים ) למבע אחד מהווה הוכחה לידע הדקדוקיהפקתי של הילד . הצירופים של שתיים-שלוש מילים הם מעין "שלב מקדים" לראשית התחביר . המבעים הראשונים של הילד , המורכבים מצירוף דו-מילי , תלת-מילי או רב-מילי , הם מבעים פשוטים , ויש בהם בעיקר מילות תוכן , [ content words ] דהיינו שמות עצם , פעלים ותארים . מילות התפקוד , [ function words ] כגון מילות חיבור ויחס , ציין יידוע ( ה' היידוע ) והטיות של מין ומספר - מעטות . הופעה בולטת יותר של מילות תפקוד נצפית בעיקר מהשלב שבו הילד מחבר שלוש מילים ויותר . מבעים ראשונים אופייניים הם , למשל : "עוד מיץ" - שמשמעו בהקשר נתון עשוי להיות " אני רוצה לשתות עוד מיץ" "אין דור " [ אין כדור ] הבא לבטא את אכזבתו של הילד כשכדורו נעלם ; '' אמא דה" [ אמא עבודה ] במשמעות של '' אמא הלכה לעבודה ; " "סלחת בר" [ צלחת נשבר , [ כשהכוונה - "הצלחת נשברה" ; "בובה גלה" [ בובה עגלה , [ במשמעות "הבובה נמצאת בתוך העגלה '' י "אמא סוע אוטו" [ אמא לנסוע אוטו , [ והכוונה היא "אמא נוסעת באוטו . '' ניתן להבחין בכך שהילד...  אל הספר
מכון מופ"ת