"התרחבות מערך המחללת. יחד עם הגברת המלל, ובעיקר תוך הסתכלות על הנמען כל אלה מצביעים על התפתחותם של קשרים חברתיים"