יבין המילים הראשונות ניתן למצוא מילים חברתיות, כגון יביי-בייי, בליווי מחוות"