"לסת האינטראקציה כין ההורה לילד יש השפעה על הבחירה בפעלים או כשמות"